Imatran jätevedenpuhdistamon saneerauksen rakennustyöt ovat alkaneet

Syksyn aikana on tehty maanrakennustöitä ja rakennettu perustuksia uusille rakennuksille. Uudistustyön aikana koko jätevesilaitoksen tekniikka uusitaan.

Uutiset Lue lisää

Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2022

Valtakunnalliset Vesihuolto 2022 -päivät järjestetään Botniahallissa ja Vaasan alueella 11.-12.5.2022. Tässä vaiheessa etsitään Vesihuolto 2022 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 9.11.2021.

Uutiset Lue lisää

Lämpimät kelit sulattavat lumia ja nostavat jokien virtaamia Lapissa

Lapissa vesistöjen vedenkorkeudet ja jokien virtaamat ovat sateisen lokakuun seurauksena keskimääräistä korkeammilla tasoilla. Sään ennustetaan lämpenevän, jonka seurauksena tapahtuu lumien sulamista ja virtaamat tulevat edelleen kasvamaan. ELY-keskus varoittaa, että jo olemassa olevat jäät ovat erittäin heikot ja jäille menoa tulee välttää.

Uutiset Lue lisää

Itämeren rantavaltiot ja EU sopivat uusista toimista Itämeren suojelemiseksi

Itämeren suojelusta vastaavien rantavaltioiden ministerit ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet päivitetyn Itämeren suojelun toimintaohjelman, Baltic Sea Action Planin. Itämeren rantavaltiot ja EU ovat toteuttaneet toimintaohjelmaa vuodesta 2007 alkaen. Toimintaohjelma sisältää yhteiset tavoitteet ja sovitut toimenpiteet vuoteen 2030 asti.

Uutiset Lue lisää

Huomionosoituksia vesihuoltoalalla

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia.

Uutiset Lue lisää